Rauman seutu Yritys-Suomi-toimijaksi

 TEM-konsernin yritysasiakkuusohjausryhmä on hyväksynyt 7.11. Rauman seudun viisi kuntaa Yritys-Suomi–toimijoiksi. Kunnat ovat Eura, Eurajoki, Köyliö, Rauma ja Säkylä.

Sopimuksen muut osapuolet ovat Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan te-toimisto, Finnvera Oyj, ProAgria ry, Ravakka ry ja Pyhäjärviseutu ry.

Yhteistyön tarkoituksena on parantaa ja tehostaa keskeisten seutukunnan yritys- ja elinkeinotoiminnan palveluorganisaatioiden yhteistyötä.

Tavoitteena on myös lisätä asiakkaille tuotettavien ja välitettävien neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden saatavuutta, monipuolisuutta ja laatua.

Yritys-Suomi -palvelukokonaisuuden kehittämisen tavoitteena on koota julkiset yrityspalvelut asiakaslähtöisesti tarjottaviksi kokonaisuuksiksi.

Yritys-Suomi toimii kolmen palvelukanavan kautta: kasvokkain, verkon kautta sekä puhelimitse.

Satakunnanssa Yritys-Suomi -palvelukokonaisuuden kehittämisestä vastaa Satakunnan ELY-keskus. Rauman seudun koordinaattorina toimii Rauman kaupunki.