Kari Koski: "Rauman sijoituksen eteen on tehty hartiavoimin töitä"

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n viimeisimmän Kuntaranking-tutkimuksen mukaan Rauma on yritysten näkökulmasta Suomen toiseksi vetovoimaisin alue.

Edellisessä vertailussa vuonna 2017 Rauma sijoittui viidenneksi ja vuonna 2015 sijoitus oli kahdeksas. Kaupungin tiedotteessa kaupunginjohtaja Kari Koski korostaa, että Rauman sijoituksen eteen on tehty töitä hartiavoimin.

– Toinen sija on osoitus siitä, että pitkäjänteinen työ, joka alkoi vuonna 2013 hyväksytystä Rauman ensimmäisestä tarinasta, on tuottanut tulosta. Koko organisaatio ymmärtää elinkeinolähtöisen toiminnan tärkeyden, ja meillä on toimivat ja luottamukselliset yhteydet yrityksiin, Koski toteaa. 

Tutkimuksessa hyödynnettiin kahdentyyppistä aineistoa: aluekohtaisia kuntatalous- ja yrittäjyystilastoja sekä yritysjohtajille suunnattua kyselyä. Vertailussa on mukana 25 seutukuntaa.

Seinäjoen seutukunta sijoittui tutkimuksessa nyt neljättä kertaa ensimmäiseksi. Turku sijoittui toistamiseen kolmanneksi.

Rauman sekä muiden kuntien tarkemmat tulokset löytyvät osoitteesta https://ek.fi/wp-content/uploads/Infografiikka_kaikki_2019.pdf

Yritysjohtajien kertomia puoltavia seikkoja Rauman seudusta

  • Yritysten mahdollisuudet osallistua julkiseen palvelutuotantoon
  • Erilaisten yritysten tasapuolinen kohtelu riippumatta koosta, toimialasta tai elinkaaren vaiheesta
  • Yritysvaikutusarviointien systemaattinen hyödyntäminen osana kuntapäätöksentekoa
  • Lupa- ja kaavoitusprosessien nopeus ja sujuvuus