Rauman sosiaali- ja terveyspalveluille laatusertifikaatti

Rauman sosiaali- ja terveysviraston avoterveydenhuollon neuvolatoiminnalle ja sosiaalipalvelujen vammaispalveluille on myönnetty viraston laajennussertifioinnissa laatusertifikaatti osoituksena laadukkaasta toiminnasta. Sertifikaatit luovutetaan Rauman kaupungin valtuustosalissa.

Sertifiointi tarkoittaa toiminnan ja laatujärjestelmän puolueetonta arviointia.

Rauman sosiaali- ja terveysvirasto aloitti toimintajärjestelmän systemaattisen kehittämistyön syksyllä 2009, kun sosiaali- ja terveyslautakunta ja viraston johtoryhmä päättivät toimintajärjestelmän käyttöönotosta. 

Aiemmin avoterveydenhuollon palveluista on sertifioitu työterveyshuolto, lääkinnällinen kuntoutus ja suun terveydenhuolto. Sosiaalipalvelujen tulosalueen kaikki yksiköt on nyt sertifioitu, ensimmäisenä lastensuojelu ja syksyllä 2013 aikuis- ja perhetyö. Sertifioitu on myös terveyskeskussairaalan tulosalue sekä vanhuspalvelujen tulosalueen kotihoito. 

Toimintajärjestelmä muodostaa kehittämiselle vankan ja perustavanlaatuisen kivijalan, ja sitä käytetään muun muassa uusien työntekijöiden perehdytyksessä.