Rauman sote-rahoihintulossa taas ylitys

Rauman sosiaali- ja terveysmenot ovat aiempien vuosien tapaan paisumassa yli budjetoidun. Ylityspainetta on 2 miljoonan euron edestä.

Määrärahat ovat jäämässä liian alhaisiksi sosiaalipalveluissa, vanhuspalveluissa sekä Rauman aluesairaalassa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pohtii tiistaina, jättääkö se 2 miljoonan euron arvoisen ylityspyynnön eteenpäin kaupunginhallitukselle.

Tarve on suurin vanhuspalveluissa, jossa ylitykseksi arvioidaan 800 000 euroa. Menoylitystä kertyy muun muassa Mehiläisen Villa Jussoilasta hankitusta 15 lisäpaikasta, joita ei ollut talousarviossa. Saga Care Finland Oy:ltä puolestaan hankittiin viisi paikkaa.

Palveluasumispaikkoja ei myöskään ole voitu vähentää Palvelukoti Kokkilasta suuren kysynnän vuoksi.

Aluesairaalan puolella lisämäärärahan tarve on 700 000 euroa. Taustalla on tulopohjan heikkeneminen kotikuntatulojen osalta eli palveluja ovat saaneet raumalaiset aiempaa enemmän.

Sosiaalipalveluiden 600 000 euron ylitys liittyy lastensuojelun sijoituksiin, vammaispalveluiden asiakasmäärien kasvuun sekä kuljetuspalveluiden kulukasvuun.