Rauman tehtaalta irtisanotaan 87 henkilöä

UPM sulkee pysyvästi Rauman paperikone 3:n kuluvan huhtikuun loppuun mennessä. Työnantajan ja työntekijöiden välisissä yhteistoiminta-neuvotteluissa, jotka päättyivät maaliskuun puolivälissä, ei löydetty liiketaloudellisia edellytyksiä paperikoneen toiminnan jatkamiseksi. Sulkemisen seurauksena Rauman tehtaan henkilöstömäärä vähenee 87 henkilöllä.

Yt-neuvotteluissa käsiteltiin henkilöstövähennysten perusteita, aikataulua ja muutosturvatoimia, joita UPM tarjoaa työnsä menettäville henkilöille.

- Rauman tehtaan henkilöstölle ja raumalaisille tämä on raskas päivä, vaikka asiaan on osattu valmistautua. Haluan kiittää henkilöstöä Rauman paperikone 3:lla ja koko tehtaalla viime vuosien hyvästä kilpailukyvyn parantamistyöstä. Valitettavasti tämä työ ei kuitenkaan riittänyt nykyisessä markkinatilanteessa, sanoo UPM Rauman tehtaanjohtaja Kari Pasanen.

Rauman PK 3:n lisäksi UPM sulkee Ettringenin paperikone 4:n Saksassa. Ranskassa sijaitsevien UPM Docellesin paperitehtaan ja UPM Aigrefeuillen jatkojalostetehtaan myynti on edelleen käynnissä.

UPM on saanut myös yhteistoimintaneuvottelut päätökseen koskien Paperiliiketoiminnan uudelleenjärjestelyjä sekä UPM:n globaalien funktioiden uudelleenjärjestelyjä Suomessa.

Henkilöstöneuvottelut jatkuvat edelleen globaalien funktioiden osalta useissa maissa, ja etenevät maiden omien aikataulujen ja prosessien mukaisesti. Konelinjojen sulkemiset ja henkilöstövähennykset ovat seurausta UPM:n tarpeesta vähentää Euroopan painopaperikapasiteettia pysyvästi 580 000 tonnilla.

Lisää aiheesta huomisessa Länsi-Suomessa.