Rauman telakalla laskettiin ulkovartiolaivan köli

STX Finland Oy:n Rauman telakalla laskettiin maanantaina Rajavartiolaitokselle rakennettavan ulkovartiolaivan köli. 

Marraskuussa 2013 valmistuva, teknisesti huipputasoinen 96 metriä pitkä ja 17 metriä leveä alus hyödyntää uusinta teknologiaa sekä ympäristöystävällisiä innovaatioita. Laiva on varustettu nesteytettyä maa-kaasua eli LNG:tä ja dieselöljyä polttoaineinaan käyttävällä koneistolla. 

Aluksen suunnittelussa on aiempaa laajemmin paneuduttu energiatehokkuuteen sekä aluksen turvalliseen operointiin erilaisissa onnettomuustilanteissa.

Ulkovartiolaivaa voidaan käyttää rajaturvallisuus- ja rajavalvontatehtävien lisäksi meripelastustehtäviin, sotilaalliseen maanpuolustukseen sekä erilaisiin vedenalaisiin tehtäviin itsenäisesti sekä yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Alukselle tulee myös huomattavan suuri öljyntorjuntakapasiteetti, millä on tärkeä merkitys Suomen ja Itämeren alueen merellisen öljyntorjuntakyvyn kannalta. Suomen Ympäristökeskus on ollut tiiviisti mukana laivan suunnittelussa.

Ulkovartiolaivan valmistumista ja toimintaa voi seurata osoitteessa www.raja.fi/uvl10.

Laivan nimestä järjestetään kilpailu. Kilpailuun voi osallistua toukokuun loppuun asti osoitteessa http://www.raja.fi/nimilaivalle