Rauman telakan alueella työskentelevällä henkilöllä on todettu monille lääkkeille vastustuskykyinen keuhkotuberkuloosi

Arkistokuva: Juha Sinnisalo

Satakunnan tartuntatautiviranomaiset ovat saaneet tiedon, että Rauman telakan alueella on 28.7.–20.8.2021 työskennellyt henkilö, jonka on todettu sairastavan tarttuvaa ja monille lääkkeille vastustuskykyistä keuhkotuberkuloosia.

Kansallisen ohjeiston mukaisesti altistuneiksi on määritelty Raumalla neljä henkilöä, ja lisäksi tartunnanjäljitystoimet sekä keuhkokuvaukset ulotetaan koskemaan 23 henkilöä, joilla kansalliset altistuskriteerit eivät täyty, mutta joilla arvioidaan olleen mahdollisuus saada tartunta.

Tutkimukset ovat tartuntatautilain mukaan tutkittavalle ilmaiset. Tavoitteena on katkaista tartunnan leviäminen ja tunnistaa mahdolliset lisätapaukset nopeasti.

Rauman kaupungin ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavat viranomaiset kokoontuivat tiistaina iltapäivällä yhteistyössä Rauman telakan johdon, tartunnan saaneen henkilön työnantajan ja työterveyshuollon edustajan kanssa määrittelemään tartunnalle altistuneet henkilöt. Kaikille altistuneille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti ja heidät ohjataan tutkimuksiin.

Koska todettu tuberkuloosi on lääkkeille vastustuskykyinen, epidemiakokoukseen osallistuivat kutsuttuina myös Filha ry:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustajat. Tilanteessa huomioidaan myös kansainväliset yhteydet.

Telakalla käytössä olevat covid-19-varotoimet ovat auttaneet osaltaan tunnistamaan työpaikalla ja majoituksessa mahdollisesti alistuneita henkilöitä.

Käytettävissä olevien tietojen mukaan kontaktit kantaväestöön ovat vähäisiä, eikä merkittävää tartunnanriskiä arvioida olevan muille kuin altistuneiksi todetuille.

MIKÄ?

Mikä tuberkuloosi on?
Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttama infektio. Tavallisin tautimuoto on keuhkotuberkuloosi (2/3 tapauksista). Keuhkotuberkuloosin paikallisoireita ovat pitkittynyt, yli 3 viikkoa kestänyt yskä, johon liittyvät limaiset, joskus veriset yskökset. Tuberkuloosin yleisoireita ovat ruokahaluttomuus, laihtuminen, väsymys, yöhikoilu ja/tai kuumeilu. Keuhkojen ulkopuolisen tuberkuloosin paikallisoireet riippuvat siitä, missä tulehdus on. Tavallisin keuhkojen ulkopuoleinen tuberkuloosimuoto on imusolmuketuberkuloosi.

Mikä on monille lääkkeille vastustuskykyinen tuberkuloosi (nk. MDR-tuberkuloosi)?
Monille lääkkeille vastustuskykyisestä tuberkuloosista käytetään nimeä MDR-TB. Lyhenne tulee englanninkielistä sanoista multidrug resistant tuberculosis. Tällaisen tuberkuloosin hoidossa tärkeimpiä tuberkuloosin hoidossa käytettäviä lääkkeitä ei voida käyttää. Suomessa MDR-TB on harvinainen, vain muutamia tapauksia todetaan vuodessa. Satakunnassa on aiemmin ollut vain yksittäinen lääkehoidolle vastustuskykyinen tuberkuloositapaus.

Miten tuberkuloosi tarttuu?
Tuberkuloosi tarttuu melko huonosti. Tartunta saadaan ilman välityksellä. Tartuttavaa tuberkuloosia sairastavan henkilön puhuessa, yskiessä tai aivastaessa ilmaan leviää tuberkuloosibakteereja sisältäviä pienhiukkasia. Samassa sisätilassa, esimerkiksi samassa huoneessa, pitkään tai toistuvasti oleskeleva ihminen voi saada tuberkuloosibakteereita keuhkoihinsa hengitysilman mukana. Suurin riski saada tartunta on yhdessä asuvilla perheenjäsenillä tai samalla ruokakunnalla. Valtakunnallisten kontaktiselvitysohjeiden mukaan yhteenlaskettuna 40 tunnin oleskelua samoissa sisätiloissa pidetään merkittävänä altistumisena. Lapset ja sairautensa tai lääkityksensä vuoksi vastustuskyvyltään alentuneet henkilöt tutkitaan, mikäli 8 tunnin yhteenlaskettu aikaraja ylittyy.

MDR-tuberkuloosi tarttuu samalla tavoin kuin tavallinen tuberkuloosi, mutta koska sen leviäminen on erityinen riski, altistuneita seurataan tarkemmin 2 vuoden ajan altistustilanteesta lähtien, kun tavallisessa tuberkuloosissa seuranta-aika on vuosi.

Tuberkuloosi Suomessa ja Satakunnassa
Suomessa todettiin viime vuonna 174 tuberkuloosi tapausta, joista 118 keuhkotuberkuloosia, määrä on ollut laskeva. Satakunnassa tuberkuloosi on harvinainen, viime vuonna tuberkuloositapauksia oli vain kaksi, tänä vuonna on todettu yksi tapaus.

Tuberkuloosin hoito
Tavallinen tuberkuloosi hoidetaan pitkäkestoisella (6 kk – 12 kk) yhdistelmälääkehoidolla. Ajoissa todettu tuberkuloosi paranee hoidolla hyvin. Tartuttavaa tuberkuloosia sairastava potilas hoidetaan ilmaeristyksessä sairaalassa. Kun tartuntariskiä ei enää ole, hoito toteutetaan valvotusti kotikunnassa niin, että terveydenhuollon ammattilainen valvoo päivittäin lääkkeenoton. Hoito on potilaalle maksutonta.

MDR-tuberkuloosin hoito on hankalampaa ja vaatii erityisosaamista. Hoidon aloitus on keskitetty yliopistosairaaloihin. Hoidossa käytetään räätälöityjä yhdistelmiä tavallisesti 5-7 lääkkeellä, myöhemmin 4-5 lääkkeellä. Hoito kestää tavallisesti kaksi vuotta ja hoitotulokset ovat huonompia kuin lääkeherkässä tuberkuloosissa.

Kuka sairastuu tuberkuloosiin?
Vain noin kolmasosa tuberkuloosille altistuneista terveistä aikuisista saa tuberkuloositartunnan ja heistä vain yksi kymmenestä sairastuu tuberkuloosiin. Sairastuminen riippuu tartunnan saaneen henkilön ominaisuuksista ja vastustuskyvystä. Sairastumisriski tartunnan jälkeen on suurin pienillä, rokottamattomilla lapsilla, iäkkäillä ja niillä joiden elimistön puolustuskyky on sairauksien tai lääkitysten myötä heikentynyt. Suurimmalla osalla tartunnan saaneista tuberkuloosi jää elimistöön lepotilaan. Oireeton tuberkuloositartunnan saanut henkilö ei tartuta tuberkuloosia eikä tartunnalle altistunutta oireetonta henkilöä siksi aseteta karanteeniin. Oireinen altistunut on tärkeää saada tutkittavaksi nopeasti.

Lisää aiheesta

Satakunnassa uusia koronatartuntoja ympäri maakuntaa – yhteensä 10