Rauman telakan alueelle on tulijoita moneen lähtöön

Raskaan teollisuuden yrityspuiston Rauma Seaside Industry Parkin valmistelut ovat parhaillaan käynnissä. Tulijoita tai yhteydenottajia on useaan eri lähtöön.

Varteenottaviksi ryhmiksi hankkeen vetäjät nimeävät alueelle sijoittujat, työn teeettäjät sekä palveluntuottajat. Liikkeelle ovat myös lähteneet keksijätyyppiset innovaattorit sekä alan maksulliset konsultit ja asiantuntijat.

Hankkeen vetäjät ovat kuitenkin luottavaisia, että teollisuuspuistosta saadaan luotua luonteva kokonaisuus, jossa eri yritykset hyödyttävät toinen toisiaan.

– Lennokkaitakin ajatuksia on esitetty, emmekä me tässä vaiheessa voi heti teilata mitään ideaa vaan ne kaikki käydään läpi, Rauman kaupungin yrityspalvelupäällikkö Heikki M. Nurmi sanoo.

Alueen kaksi keihäänkärkeä ovat raskas konepajateollisuus ja laivanrakennus.

– En usko, että meidän tarvitsee hirveästi rönsyillä. Pyrimme luomaan kokonaisuuden, jossa jokaisella yrityksellä olisi tuotavanaan oma lisäarvonsa teollisuuspuistolle, Seaside Industry Parkin projektipäällikkö Timo Luukkonen sanoo.