Rauman terveyspalveluissa on nyt käytössä Omaolo.fi-verkkopalvelu

Rauman kaupungin terveyspalvelut otti käyttöön 30.3. kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen palvelu- ja asiointikanavan eli Omaolo.fi-verkkopalvelun.

Omaolo-palvelussa voi tehdä oirearvion, joka antaa käyttäjälle vastausten perusteella suositukselliset ohjeet siitä, vaativatko oireet terveydenhuollon ammattilaisen apua vai riittääkö oireiden helpottamiseksi itsehoito. Suositukset perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön ja Käypä hoito -suosituksiin.

Oirearvion hyödyntäminen on tarkoitettu vähintään 15 vuotta täyttäneille.

Omaolo-palvelu ei korvaa olemassa olevia palvelukanavia, vaan tuo niiden rinnalle uuden sähköisen tavan käyttää terveydenhuollon palveluita ajasta ja paikasta riippumatta.

Omaolon avulla käyttäjä voi arvioida yksittäistä oiretta tai terveysongelmaa. Palvelussa arvioitavia terveysongelmia ovat alaselkäkipu tai -vamma, hengitystietulehdus, virtsatietulehdus, polven oire tai vamma, yskä, korvan kipu tai lukkoisuus, kurkkukipu tai nieluoire, olkapään kipu, jäykkyys tai vamma, ripuli, peräaukon seudun oire, päänsärky, närästys, silmän rähmiminen, vetistys tai punoitus, seksitautiepäily sekä yleinen oirekysely.

Lisäksi käytössä on myös koronavirustaudin oirearvio.

Oirearvion voi täyttää nimettömänä tai palveluun tunnistautuneena. Nimettömänä täytettynä oirearviopalvelu tarjoaa yleisen kansallisen toimintasuosituksen, mutta tiedot eivät tallennu Omaoloon, eikä arvion tuloksia voida lähettää terveydenhuollon ammattilaiselle.

Tunnistautuneelle käyttäjälle palvelu tarjoaa kansallisen ohjauksen lisäksi myös Rauman terveyspalveluiden paikallisen palveluohjauksen sekä sähköisen asiointimahdollisuuden terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Omaolo-palveluun tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Omaolon käyttö

Rauman kaupungin terveyspalveluissa kiireellisen ja kiireettömän vastaanoton sairaanhoitajat käsittelevät yhteydenottoja joka päivä klo 7.30–21.30. Tavoitteena on vastata yhteydenottoihin Omaolon kautta tunnin kuluessa.

Mikäli klo 21.30–7.30 välisenä aikana oirearvion perusteella todetaan oireiden vaativan päivystyksellistä hoitoa, palvelu mahdollistaa oirearvion tulosten lähettämisen Omaolon kautta Satasairaalan yhteispäivystykseen.

Ammattilaisen yhteydenotto ja kannanotto ovat luettavissa Omaolo-palvelun kommentit-osiosta.

Omiin Omaolo-palvelun tietoihin kirjattu sähköpostiosoite mahdollistaa ilmoituksen saamisen, kun ammattilainen on vastannut yhteydenottoon.

Oirearviot ovat käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa https://www.omaolo.fi/.

Omaolon hyvinvointitarkastus ja -valmennus sekä sosiaalipuolen palveluarviot otetaan Raumalla käyttöön myöhemmin vuoden 2020 aikana.