Rauman terveysvirasto sai moitteen oikeusasiamieheltä


Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut huomautuksen Rauman sosiaali- ja terveysvirastolle koskien raumalaisnaisen lääkärintodistuksen luovuttamista Kansaneläkelaitokselle. Lausuntoa tarvittiin hoitotukihakemusta varten.


Rauman sosiaali- ja terveysviraston lääkäri kirjoitti dementiakodissa asuvalle naiselle lausunnon ja toimitti sen edelleen suoraan Kelalle pyytämättä lupaa naisen edunvalvojalta tai naiselta itseltään.

Normaalisti naisen asioita hoitava lääkäri oli tapahtuma-aikaan syksyllä 2011 jäänyt pitkälle virkavapaalle. Tästä johtuen lausunnon kirjoitti hoitoyksikön lääkäri.


Kantelija katsoi valituksessaan, että myös dementoineella ihmisellä on oikeus valita lääkärinsä. Tehostetun palveluasumisen yksikössä asukkaille on ostettu hoiva ja huolenpito hoitajilta mutta tämä ei sido hänen mukaansa käyttämään omana lääkärinään yksikön lääkäriä.


Eduskunnan oikeusasiamies muistuttaa ratkaisussaan, että edunvalvoja edustaa päämiestään taloudellisissa asioissa. Sen sijaan potilaan edustaminen hänen henkilökohtaisissa asioissaan kuten sairaanhoitoon liittyvissä tehtävissä, vaatii erillisen määräyksen.  Merkintä edunvalvojan olemassa olosta ei  ollut este terveyskeskuslääkärin oikeudelle kirjoittaa kollegansa sijaan pyydettyä lääkärinlausuntoa. Lainvastaisesti toimittiin, kun potilasasiakirjoista saatuja tietoja sisältänyt lääkärinlausunto luovutettiin Kelalle ilman kantelijan kirjallista suostumusta.


Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan moite kohdistetaan koko virastoon. Tapauksen jälkeen virasto on ohjeitaan tarkentanut.