Rauman tilapäisen linja-autoaseman parkkialueen rakentaminen alkaa torstaina

Linja-autoasema joudutaan siirtämään Pyhän ristin kirkon kupeeseen Rauman keskustan uudistuksen vuoksi. Tilapäisen linja-autoaseman rakennustyöt käynnistyvät paikoitusalueen rakentamisella torstaina 11.7.

Harmaidenveljesten puiston läpi kulkeva kevyen liikenteen väylä joudutaan sulkemaan työmaan ajaksi. Alueelle tulee 76 autopaikkaa.

Museoviraston ehto rakennustöihin oli, että jos puistoalueella kaivetaan jotain, se tulee tehdä arkeologisessa valvonnassa.

Työt jatkuvat pysäkkikatosten ja liikennemerkkien asennuksella paikoitusalueen valmistuttua.

Linja-autoliikenne tullaan siirtämään tilapäiselle asemalle Harmaidenveljesten pysäköintialueelle 17.8. alkaen.

Nykyinen linja-autoasemarakennus puretaan ja tilalle tulee kerrostalo. Pysyvä linja-autoasema puolestaan rakennetaan tulevan kauppakeskuksen yhteyteen samalle alueelle.