Rauman tilinpäätös päättyi poikkeuksellisena vuonna ylijäämäiseen tulokseen

Rauman kaupungin vuoden 2020 talouden ylijäämä on ennakkotietojen mukaan 4,6 miljoonaa euroa, mikä on 2,3 miljoonaa euroa alempi kuin muutetussa talousarviossa ennakoitiin. Alkuperäiseen talousarvioon nähden tulos on 8,4 miljoonaa euroa parempi.

Tilikauden ylijäämään sisältyy 15 miljoonan euron investointivaraus Karin kampuksen rakentamishankkeelle.

Toimintakate oli - 215,3 miljoonaa euroa, mikä on vajaa 7 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi.

Tulokseen vaikuttivat keskeisesti verotulojen ja valtionosuuksien muutokset vuoden 2020 aikana. Talousarvion alkuperäisiä arvioita muutettiin vuoden aikana sekä verotulojen että valtionosuuksien osalta. Verotuloja kertyi 183,3 miljoonaa euroa, mikä on muutettuun talousarvioon nähden 2,9 miljoonaa euroa enemmän. Kunnan tuloveroa kertyi 159,2 miljoonaa euroa, mikä on 3,4 miljoonaa enemmän kuin muutetussa talousarviossa.

Valtionosuudet olivat 66,3 miljoona euroa, mikä on 0,1 miljoonaa enemmän kuin muutetussa talousarviossa.

Taseeseen kertyneen 98,6 miljoonan euron ylijäämän ja vielä maltillisen lainamäärän ansiosta Rauman talous on edelleen vahva.

Länsi-Suomi seuraa kaupungin tilinpäätösinfoa ja julkaisee aiheesta vielä kattavamman uutisen.