Rauman työttömyys junnaa paikallaan

Rauman seudun kuntien työttömyysluvut ovat tulleet Raumaa ja Säkylää lukuunottamatta hieman alaspäin tammikuussa joulukuuhun verrattaessa.

Rauman työttömien osuus työvoimasta pysyi samana eli 14,6 prosentissa. Luku on selvästi naapurikuntia isompi.

Eurassa työttömyysprosentti oli tammikuussa 9,7 prosenttia, jossa laskua on vajaat puoli prosenttiyksikköä.

Eurajoelle työttymyys pysyi lähes ennallaan. Tammikuussa työttömiä oli 11 prosenttia.

Köyliössä tilanne parani hivenen. Työttömyysprosentti oli tammikuussa 9,1 prosenttia.

Säkylässä työttömyysaste heikkeni lähes prosenttiyksikön verran. Työttömiä oli tammikuussa 9,1 prosenttia työvoimasta.