Rauman ulkopuolelle valuu myyntiä miljoonia euroja

Rauman kauppojen nykyistä vetovoimaa on käsitelty monien tutkimusten avulla. TNS Gallupin suuren vaikutusaluetutkimuksen sekä kauppakeskusta varten tehdyn Santasalo Ky:n kaupallisen selvityksen mukaan erikoiskaupan tietyissä tuoteryhmissä myynnistä on arvioitu jopa kolmanneksen valuvan Rauman ulkopuolelle.

Rauman kauppakamarin toimitusjohtajan Jaakko Hirvonsalon mukaan kehityssuunta on huolestuttava.

– On menty siihen suuntaan, että Rauman vaikutus on jopa heikentynyt noista luvuista hieman enemmän.

Tilastokeskuksen mukaan erikoiskaupan myynti Raumalla oli vuonna 2012 yhteensä noin 136 miljoonaa.

Vetovoiman vaikuttaa paljon myös siihen, mihin ostokset lähialueilta, kuten Pyhärannasta, Eurasta ja Eurajoelta, suuntautuvat. Tutkimuksissa myös Laitilasta pieniä määriä ostoja tehdään Raumalla. Etenkin harvemmin ostettavia erikoiskaupan tuotteita haetaan mieluusti myös kauempaa.

Rauman lähialueilta ostot ovat suuntautuneet viime vuosina aiempaa enemmän Rauman sijasta muualle. Etenkin Raisio, Turku ja Pori ovat vetovoimallaan vieneet paljon asiakkaita Raumalta.

– Eura on ollut perinteisesti alueita, josta Raumalle on tultu ostoksille. Tilastoissa on kuitenkin viime aikoina näkynyt sitä, että suunta on kääntynyt Turkuun ja Poriin päin.

Hirvonsalon mukaan Rauma ei pärjää vastaavankokoisten kaupunkien kanssa vertailussa kovinkaan hyvin.

– Myynnillisesti Raumaa parempia vastaavan kokoisia paikkakuntia löytyy varsin useita. Esimerkiksi hieman Raumaa suuremmat Salo ja Mikkeli ovat myyntimääriltään selvästi suurempia.

Hirvonsalon mukaan vetovoimaa mittaava lukema esimerkiksi vaatteissa on Raumalla noin sata, eli kaupungista ulospäin suuntautuva myynti korvautuu kaupunkiin tulevien myynnillä.

– Salossa ja Mikkelissä vastaavat luvut ovat suuremmat, ja esimerkiksi Porissa luku on noin 120–130.