Rauman uusi eritasoliittymä valmis 1,5 vuodessa

Valtatie 8:n eritasoliittymä Rauman Luostarinkylään rakennetaan Destian voimin. Liikennevirasto on ilmoittanut perjantaina allekirjoittaneensa eritasoliittymän rakentamisesta urakkasopimuksen Destian kanssa. Rakennustöiden odotetaan valmistuvan vuosien 2016 ja 2017 vaihteessa.

Rakennushanke varmistaa sujuvat liikenneyhteydet Lakarin logistiikka- ja yritysalueen sekä valtatie 8:n ja 12:n välillä. Sen on tarkoitus myös helpottaa kaupunkiin ja kaupungista pois suuntautuvaa liikennettä. Liittymän valmistuttua kaksi valtatietä toisiinsä liittävä Rauman pohjoinen ja itäinen kehätieverkosto on viimeistelty.

Rauman kaupunginjohtajan Kari Kosken mielestä eritasoliittymän rakentaminen ja sen ripeä aikataulu ovat osoitus niistä hyödyistä, joita äkillisen rakennemuutosalueen status Raumalle tuo.