Rauman uusi mäntysaha sai ympäristölupansa

Rauman mäntysahalla on nyt sekä rakennuslupa että ympäristölupa. Havainnekuvassa saha ja sellutehtaan alue mereltä päin katsottuna. Kuva: Metsä Group

Metsä Fibre Oy on torstaina saanut ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan Rauman uudelle sahalle. Luvan myöntäjä on Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi). Luvan lisäksi avilta tuli lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

Se tarkoittaa, että luvanmukaisen toiminnan voi aloittaa, vaikka lupapäätöksestä valitettaisiin hallinto-oikeuteen. 

Metsä Fibre totesi ympäristölupahakemuksessa näkemyksenään, ettei toiminnasta aiheudu olennaisia ympäristövaikutuksia. Merkittävin ympäristövaikutus on melu, mutta se rajoittuu yhtiön käsityksen mukaan teollisuusalueelle tai sen välittömään läheisyyteen.

Marraskuussa sahahanke sai rakennusluvan Rauman kaupungilta. Metsä Fibre ilmoitti tuolloin, että sen tavoitteena on tehdä lopullinen investointipäätös sahasta vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Saha käynnistyisi vuoden 2021 loppuvuodesta.

Kymmenittäin kuljetuksia sisään ja ulos

Maanpään alueelle rakennettavan mäntysahan suunniteltu tuotanto on 750 000 kuutiota valmista sahatavaraa vuodessa.

Metsä Fibren ympäristölupahakemuksen mukaan saha käyttää raaka-aineena noin 1,5 miljoonaa kuutiota mäntytukkia vuodessa. Laitos toimii ympärivuorokautisesti. Tukkeja on tarkoitus lajitella pääosin kahdessa vuorossa päivittäin, sahalinja ja kuivaamo toimivat kolmessa vuorossa päivittäin.

Sahalle tulevasta raaka-aineesta noin kaksi kolmasosaa tulee autokuljetuksina, loput juna- ja laivakuljetuksina. Kuljetusten määrinä kyse olisi noin 80 autosta ja 1–2 junasta vuorokaudessa.

Vastaavasti valmista sahatavaraa lähtee sahalta eteenpäin 35–40 autoa vuorokaudessa ja purua ja kuorta noin 25 kuormaa.