Rauman väylämassojen uusi läjityspaikka joutuu syysmyrskyjen testattavaksi

Syysmyrskyt saavat luvan testata, voidaanko nyt suunnitelmissa olevaa uutta aluetta käyttää Rauman syväväylän puhtaiden ruoppausmassojen läjitykseen.

Tutkinnan alla oleva alue sijaitsee kaukana ulkomerellä Rihtniemen väylän pohjoispuolella, noin kolme kilometriä Rauman majakasta kaakkoon. Paikalla on 30 metrin luonnonsyvänne.

Virtausmittaukset ajoitetaan säiden vuoksi talvikauteen, jotta voidaan arvioida, pysyvätkö massat paikoillaan pohjapenkereitä rakentamalla.

Rauman satamajohtajan
Hannu Asumalahden mukaan uusi ympäristölupahakemus lähtee virtausmittausten jälkeen aikaisintaan helmikuussa Etelä-Suomen Aluehallintovirasto AVIin.

Aiemman läjityspaikan AVI hylkäsi, koska se sijoittui osittain Selkämeren kansallispuistoon.

Toisena vaihtoehtona on edelleen puhtaiden massojen läjittäminen sisäsaaristoon joko Järviluodon etelä- tai itäpuolelle. Järviluodon vaihtoehdoista eteläisempi nielisi alaa noin 40 hehtaaria, kun taas itäisempi veisi vain 25 hehtaaria.

Pilaantuneiden ja niin sanottujen harmaiden massojen läjityssuunnitelma on ennallaan. Raskasmetallien saastuttamat, pilaantuneimmat maamassat on määrä sijoittaa Sampaanalanlahden perukoille ja harmaat massat lahden suulle.