Rauman väyläsyvennyksen uusi lupakierros käynnissä

Rauman eteläisen eli Rihtniemen väylän syvennyksestä on käynnistynyt uusi lupakierros. Hakijoina ovat Rauman satama ja Liikennevirasto yhdessä.

Lupaa haetaan väyläsyvennyksen lisäksi läjitysaltaan rakentamiseen ja massojen läjittämiseen.

Puhtaiden ja melko puhtaiden massojen paikaksi hakemuksessa on merkitty Järviluodon saaren eteläpuoli, jonne massoille rakennetaan 50 hehtaarin läjitysallas. Aiempi lupakierros keskeytyi, koska ei-pilaantuneille massoille ei myönnetty ulkomeriläjityslupaa.

Ensimmäisten joukossa lausuntonsa hakemuksesta antoi Rauman tekninen lautakunta.

Se totesi, ettei sillä ole huomautettavaa lupahakemuksesta. Lautakunnan mukaan tarjolla olevista ruoppausmassan läjitysvaihtoehdoista nyt ehdotettu allasläjitys aiheuttaa vähiten haittaa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kuuluttanut väyläsyvennyksestä jätetyn vesilain mukaisen lupahakemuksen. Nähtävilläoloaikaa on vielä maaliskuun 7. päivään saakka.