Rauman väyläsyvennys voi edetä ilman YVAa

Rauman väylähankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Päätöksen asiasta teki Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
ELY-keskus toteaa päätöksessään, ettei hanke todennäköisesti aiheuta YVA-asetuksessa mainittuihin hankkeisiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Väyläsyvennyshanke ei ELYn mukaan ole myöskään vaikutuksiltaan vastaava kuin uuden väylän tai sataman rakentaminen.
Myös Rauman ympäristölautakunta oli omassa lausunnossaan samaa mieltä YVAn tarpeettomuudesta.
Liikennevirasto ja Rauman satama aikovat jättää väyläsyvennystä koskevan lupahakemuksen aluehallintovirastoon vielä tämän vuoden puolella. Hankkeelle on osoitettu valtionrahoitusta vuodesta 2015 lähtien.

Rauman satamaan vievää eteläistä Rihtniemen väylää on tarkoitus syventää 12 metrin kulkusyvyyteen ja leventää niin, että minimileveys on 144 metriä nykyisen 120 metrin sijaan.