Rauman Veden entiselle käyttöpäällikölle sakkoa työturvallisuusrikoksesta

Rauman Veden entinen käyttöpäällikkö on tuomittu sakkoihin Satakunnan käräjäoikeudessa Raumalla työturvallisuusrikoksesta ja kahdesta vammantuottamuksesta. Hän joutuu maksamaan 775 euroa. Syytteet Rauman kaupungin teknistä johtajaa vastaan sitä vastoin hylättiin kaikilta osin.

Rauman kaupunki ja käyttöpäällikkö velvoitetaan maksamaan yhteisvastuullisesti lääkärintodistuskuluja sekä toiselle asianomistajalle vahingonkorvausta 350 euroa ja toiselle 1 465 euroa. Maksettavaksi tulevat myös kahden asianomistajan oikeudenkäyntikulut, yhteensä noin 3 700 euroa korkoineen.

Oikeuteen johtanut onnettomuus sattui Rauman vesilaitoksella heinäkuussa 2011. Laitoksen vedenpuhdistukseen käytettävään natirumhypokloriittisäiliöön oli tullut vuoto. Säiliö jouduttiin tyhjentämään ulkopuolisen urakoitsijan imuautoon, josta voimakkaasti emäksinen aine siirrettiin konttisäiliöihin.  Niissä oli kuitenkin ollut voimakkaasti happoista rautasulfaattia, josta emäksisen aineen kanssa sekoittuessa syntyi myrkyllistä kloorikaasua.

Sekä laitoksen työntekijä että ulkopuolisen urakoitsijan autonkuljettaja saivat kaasusta hengittäessään vammoja ja joutuivat turvautumaan sairaalahoitoon.

Oikeus pohti tapahtuneen vastuukysymyksiä ja katsoi  tulleen näytetyksi, ettei entinen käyttöpäällikkö ollut käskyttänyt riittävän selvästi ainejäämän puhdistusta. Lisäksi hän oli poistunut paikalta ennen aineen siirron aloittamista. Hän ei ollut myöskään varmistanut, että imuautosta ainetta siirrettäessä työntekijät olisivat käyttäneet asianmukaisia kasvosuojaimia ja suojahaalareita.