Rauman Veden taksoihin korotuksia

Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunta hyväksyi tiistaina Rauman Veden taksojen ja maksujen hinnantarkistukset, jotka tulevat voimaan 1.2.2015.

Laitoksen myymästä vedestä sekä jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta peritään käyttömaksua, jonka perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. 

Sekä veden että jäteveden käyttömaksu nousee 2,29 eurosta 2,48 euroon kuutiolta.

Perusmaksua peritään kattamaan kiinteistön liittymästä aiheutuvia, kulutuksesta riippumattomia käyttö- ja pääomakustannuksia. Maksuun sisältyy myös laitoksen toimittaman vesimittarin vuokra sekä määräaikaiset tarkistukset ja vesimittarin mahdollinen vaihto. Maksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon mukaan.

Esimerkiksi 40 mm:n mittarin arvonlisäverollinen perusmaksu on nyt 99 euroa vuodessa. 

Helmikuun ensimmäisestä päivästä alkaen vuosimaksu on 119 euroa.

Myös muihin Rauman Veden taksoihin on tulossa korotuksia helmikuun alusta lukien.

Esimerkiksi pientalon vesijohtoverkostoon liittymismaksu nousee 200 euroa. Nykyinen maksu on 2030 euroa ja uusi 2230 euroa.