Rauman Voiman öljyturmasta sakkotuomiot

Kolmelle Rauma Voima Oy:n voimalaitoksen vastuuhenkilölle on Satakunnan käräjäoikeudessa langettu sakkotuomiot ympäristönsuojelulain rikkomisesta.

Päiväsakkoja kaksi miehistä sai 12 ja yksi 15. Maksettavien sakkojen määrä vaihteli 516 eurosta 1185 euroon.

Tuomioon johtanut öljyvahinko havaittiin voimalaitoksella helmikuussa 2011. Varakattilan lämmönvaihtimen rikkoutumisesta johtuen öljyä pääsi lauhdevesiputkea pitkin varoaltaaseen ja Sampaanalanlahteen. Yhtiön mukaan öljyä pääsi vuotamaan 3000-5000 litraa.  Öljyä ei päässyt merialueelle.

Oikeuden mukaan vastuuhenkilöt olivat jättäneet huolehtimatta, että päiväöljysäiliö olisi varustettu riittävin teknisin suojavälinein mahdollisten, tiedossa olevien vuotoriskien varalta.

Vastaajien katsottiin menettelyllään toimineen huolimattomasti ja rikkoneet olosuhteiden edellyttämään huolellisuusvelvoitetta. Öljyn vuotaminen ei ole ollut ennakoimatonta, koska mainitunlainen vaaraa aiheuttava tilanne seuraamuksineen on todettu ympäristöriskiarvioinnissa.