Rauman Voiman vuoden 2011 öljyvahinko käräjäoikeuteen

Rauman Voiman voimalaitoksella Raumalla helmikuun lopussa 2011 havaitusta öljyvahingosta on nostettu syyte Satakunnan käräjäoikeudessa. Rauman Voiman vastuuhenkilöt kiistävät syytteet aiheettomina.

Voimalaitoksen varakattilan lämmönvaihtimen rikkoutumisesta aiheutunut öljyvuoto rajoittui varoaltaalle ja teollisuusalueeseen kuuluvaan Sampaanalanlahteen. Rauman Voiman vastuuhenkilöitä syytetään käräjäoikeudessa huolimattomuudesta sekä laitteiden kunnossapidon ja käytön valvonnan laiminlyömisestä johtuvasta ympäristönsuojelulain rikkomisesta. Syytteen asianomistajana on Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Öljyvuoto johtui varakattilan lämmönvaihtimen rikkoutumisesta. Säiliön raskasta polttoöljyä pääsi lauhdevesiputkeen ja edelleen Sampaanalanlahden reunassa sijaitsevaan varoaltaaseen. Pääosa vuotaneesta raskaasta polttoöljystä jäi varoaltaalle. Arviolta noin 3 - 5 kuutiota pääsi teollisuusalueen sisällä olevaan Sampaanalanlahteen. Öljyä ei kulkeutunut merialueelle. 

Tehdasalueen sisäinen vuoto havaittiin nopeasti, eikä se aiheuttanut ympäristölle tai merialueelle vaaraa. Vuoto rajoittui öljynerotusaltaaseen ja teollisuusalueeseen kuuluvaan Sampaanalanlahteen. Valtaosa vuotaneesta öljystä saatiin kerättyä. Vuodon havaitsemista ja öljyntorjuntatöitä haittasivat jäähdytysvesien purkualuetta tapahtuma-aikaan peittäneet jäät.