Rauman Yleiskaava 2025 -luonnokseen ei sisälly uusia kyliä

Rauman Yleiskaava 2025 -luonnoksen painopisteet ovat keskusta-asumisen kehittämisessä sekä uusien pientaloalueiden suunnittelussa. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Rauman kaupungin Yleiskaava 2025 -luonnoksen painopistealueet ovat keskusta-asumisen kehittäminen ja uusien, mielenkiintoisten pientaloalueiden suunnittelu.

Tärkeänä tavoitteena on myös merellisen asumisen mahdollistaminen. Merellisyyttä haetaan lisäksi nostamalla esiin mielenkiintoisia kaupunkireittejä meren ja keskustan välillä sekä merelle suuntautuvia merkittäviä näköalapaikkoja.

Kaupalliset palvelut keskittyvät ydinkeskustaan. Vanhan Rauman ja uuden keskustan väliset yhteydet ovat edelleen merkittävässä asemassa.

Olemassa olevia kyliä tuetaan hallitulla, tiivistävällä rakentamisella. Uusia kyliä ei ole tarkoitus perustaa.

Sataman laajennusratkaisu perustuu kaupunginvaltuuston tekemään laajennuspäätökseen. Järviluodon alue on osoitettu mahdollisen tulevan satamalaajennuksen alueeksi, mutta ennen laajennuksen toteutumista aluetta on mahdollista käyttää teollisuuden tarpeisiin. Ratayhteys on järjestetty nykyisen ratapihan kautta. Katuyhteydelle on kaksi vaihtoehtoa: valtuuston päätöksen mukainen Maanpään yhteys tai Hankkarintieltä, Sinisaaren asuinalueen eteläpuolelta kulkeva yhteys.

Koillista teollisuusaluetta on laajennettu energian tuotannon ja maa-ainesten käsittelyn sekä varastoinnin mahdollistavaksi teollisuus- ja logistiikka-alueeksi. Alueella varaudutaan tulevaisuuden tarpeisiin, kuten aurinkoenergian tuotantoon.

Rauman Yleiskaava 2025 -luonnos on nähtävillä 26.5.–30.6. palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2, ja kaupungin nettisivulla osoitteessa www.rauma.fi/002035-yleiskaava-2025.

Mielipiteet kaavaluonnoksesta on esitettävä 30.6. klo 16.00 mennessä kirjallisesti Rauman kaupunginhallitukselle, Valtakatu 2, PL 41, 26101 Rauma. Mielipiteen voi jättää myös teknisen viraston palautepalvelussa http://asiointi.rauma.fi/eFeedback/.