Ravakka valmistelee uutta strategiaa seuraavalle 7-vuotiskaudelle

Leader Ravakka valmistelee parhaillaan uutta paikallista kehittämisstrategiaa EU-ohjelmakaudelle 2021–2027. Valmisteluun halutaan ottaa mukaan myös paikalliset ihmiset.

Kesällä Ravakka jalkautui kesätapahtumiin Lauteilla ja laavuilla -kampanjan tiimoilta innostamaan ihmisiä vastaamaan kyselyyn seudun kehittämisestä. Kaikkiaan vastauksia saatiin kesän aikana lähes 600.

Ravakan kyselyssä esiteltiin 12 kehittämiskohdetta, joista vastaaja sai valita viisi mieleisintään. Lisäksi kyselyssä sai kertoa ajatuksiaan siitä, millaisena kokee alueen tulevaisuuden.

Selvästi tärkeimmiksi teemoiksi nousivat lasten ja nuorten toiminta, ympäristötoimet sekä yrittäjyys. Yksittäisistä kehittämisen kohteista tärkeimmiksi koettiin ympäristön ja vesistön kunnostukset, lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet sekä maaseutumatkailu ja luonnon virkistyskäyttö.

– Ilahduttavaa oli runsas määrä vastauksia ihmisiltä, joille Leader-toiminta ei ollut tuttua. Reilu kolmannes kyselyyn vastanneista ilmoitti, ettei tiennyt ennakkoon, mitä on Leader-toiminta tai Leader-tuki, Ravakan tiedotteessa todetaan.

Kyselyyn ehtii vielä jättää oman mielipiteensä syksyn aikana. Lisäksi strategiaa valmistellaan muun muassa teemaryhmissä ja verkostohaastatteluilla.