Ravinteiden kuormitus pelloilta vesiin kasvussa Pyhäjärviseudulla

Maatalouden aiheuttama vesistökuormitus Säkylän Pyhäjärveen laskevalla Yläneenjoen vesistöalueella ei ole laskenut toivotulla tavalla, selviää SYKEn uudesta tutkimuksesta.

Typpikuormituksessa on ollut  tasaista ja jatkuvaa nousua yli 30 vuoden jaksolla (1980–2013). Myös nitraattitypen ja liukoisen fosforin kuormitus on ollut nousussa 1990-luvulta lähtien.

Liukoinen fosfori on suoraan käyttökelpoista leville, joten sen kuormituksen kasvu on huolestuttavaa. Vaikuttaakin siltä, että sinänsä oikeansuuntaisilla eroosion vähentämismenetelmillä (kevennetty muokkaus ja talviaikainen kasvipeitteisyys) on ongelmallisia sivuvaikutuksia, eli liukoista fosforia voi huuhtoutua entistä enemmän.