Ravintola-alan työntekijät ja työnantajat tuskissaan - ymmärrystä löytyy silti puolin ja toisin

Ravintola-alalla alkavat uudet piinaviikot. KUVA: arkisto/Esa Urhonen

Ravintola-alalla on aiempaa huonommat lähtökohdat reagoida hallituksen valmistelemaan sulkutilaan. Tämä koskee sekä yrityksiä että niiden työntekijöitä.

Ravintoloiden kolmiviikkoisen koronasulun on määrä alkaa reilun viikon kuluttua 8.3. Monessa yrityksessä tilanteeseen olisi tarve reagoida henkilöstön lomautuksilla, mutta siihen ei aika riitä.

– Näin nopealla aikataululla esitetty sulku tuottaa todellakin suuria vaikeuksia yrityksille, vahvistaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa:n työmarkkinajohtaja Eero Lindström.

Nopeutettu menettely päättyi

Työsopimuslain mukaan lomautusilmoitusaika on 14 päivää. Vähintään 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä ilmoitusta edeltävät vielä yt-neuvotelut, joiden pituus on lähtökohtaisesti myös 14 päivää.

Koronakriisin alkupuolella annettiin nopeutetusta menettelystä tilapäinen lakimuutos, joka siirtyi esimerkiksi ravintola-alalla liittotason sopimuksiin.

Palvelualojen ammattiliiton (PAM) sekä työnantajaliitto MaRa:n välisessä sopimuksessa määräaikaa jatkettiin viime vuonna, mutta nopeutettua menettelyä koskeva muutos päättyi vuodenvaihteessa.

Lindströmin mukaan työnantaja on esittänyt työntekijäosapuolelle neuvotteluja nopeutetun menettelyn jatkamisesta.

– Valitettavasti heillä ei ainakaan tämän hetken tiedon mukaan ole valmiuksia sopia nopeutuksista, Lindström toteaa.

Pamin puheenohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo, että tilanne tuli eteen yllättäen ja vaikeaan tilanteeseen.

– Alan työntekijöiden taloudellinen tilanne on erittäin huono ja lisäjoustojen vaatiminen heiltä tuntuu kovin kohtuuttomalta.

Ymmärrystä löytyy molemmilta

Koronakriisi on koetellut ravintola-alaa rajusti ja pitkään. Järjestöjen välillä tuntuukin löytyvän ymmärrystä puolin ja toisin.

– Esimerkiksi työttömyysturvan omavastuupäivät on palautettu tämän vuoden alusta lukien. Huoli työntekijöiden toimeentulosta on ymmärrettävästi suuri, työnantajien Lidström sanoo.

– Kohtuuton tämä tilanne on yrityksillekin, työntekijäjärjestön Rönni-Sällinen toteaa.

Hallitus on luvannut ravintolasulun vuoksi kustannustukea yrityksille. MaRa on huolissaan tuen riittävyydestä ja jakoperusteista, joita se vaatii oikeudenmukaisiksi kaiken kokoisille yrityksille.

Pam puoletaan vaatii valtiolta tukea myös ravintolatyöntekijöille.

– Rahojen on riitettävä elämiseen koronasta huolimatta. Siitä poliittisten päättäjien on huolehdittava.

Työvuoroissa poikkeusjoustoja

Henkilöstöpuolella tilanteeseen reagoitaneen monessa yrityksessä nyt työvuorojärjestelyillä. PAM ja MaRa sopivat tähän liittyvästä väliaikaisesta poikkeuksesta viime lokakuussa.

Paikallisesti sopimalla työvuorolistat voidaan antaa nyt viikoksi tai kahdeksi kerrallaan. Tämä on mahdollista silloin, jos työvoiman tarvetta on koronatilanteen vuoksi vaikea ennakoida.

Jo annettuja työvuorolistoja voidaan puolestaan muuttaa, jos viranomaiset määräävät uusia rajoituksia jo julkaistujen listojen ajalle. Juuri näin lienee monessa ravintola-alan yrityksessä käymässä nyt. Muutoksen vuoksi puuttumaan jäävät työtunnit on kuitenkin annettava työntekijälle myöhemmin.

Sopimuspoikkeukset ovat voimassa maaliskuun loppuun.