RaVo ryhtyy polttamaan autonrenkaita ja muovia

Aiempaa suurempi osa raumalaisesta kaukolämmöstä tuotetaan jatkossa vanhoilla autonrenkailla, purkupuulla, ratapölkyillä ja pakkausjätteellä.

Rauman Voima (RaVo) aikoo lisätä kierrätyspolttoaineiden käyttöä paperitehtaan vieressä kohoavalla voimalaitoksella.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) myöntyi laitoksen ympäristöluvan muutokseen.

RaVo tuottaa kaukolämpöä ja sähköä Rauman Energialle sekä UPM:n paperitehtaalle. Höyryä toimitetaan tarvittaessa myös Metsä Fibren sellutehtaalle.

Laitoksen pääpolttoaineet ovat puun kuori, metsätähteet, jätevesilietteet ja turve. Tarpeen mukaan käytetään raskasta polttoöljyä.

Lisäksi voimalaitoksella poltetaan muun muassa purkupuuta, ratapölkkyjä, tekstiili- ja pakkausjätettä, puhdistettua jäteöljyä sekä hygienisoitua liha-luujauhoa.

Tämäntapaisten kierrätyspolttoaineiden enimmäismäärä nousee uuden luvan myötä 56 000 tonnista 90 000 tonniin vuodessa.

Vaikka biopolttoaineiden osuus jatkunee suurena, lupa mahdollistaa uusina polttoaineina muun muassa käytöstä poistetut autonrenkaat ja purkuautojen muoviosat.

Yhdyskuntamuovia saa luvan mukaisesti polttaa jopa 10 000 tonnia vuodessa. Saman verran saadaan käyttää muovipakkauksia.