RAY tulee nuorten työllistämistä Raumalla

Rauman Seudun katulähetyksen projekti vaikeasti työllistyvien nuorten työllisyyttä edistäviin toimiin on saamassa hakemuksensa mukaisesti 266 000 euroa Raha-automaattiyhdistyksen tukea.

Rauman kriisikeskuksen toimintaan puolestaan RAY antoi 196 000 euroa. Määrä on huomattavasti anottua vähemmän. Rauman mielenterveysseura haki ensi vuoden kriisiauttamiseen 256 000 euron tukea.

RAY esittää ensi vuodelle raha-automaattiavustusta 790 sosiaali- ja terveysalan järjestölle 1 622 kohteeseen yhteensä 309,3 miljoonaa euroa. Lisäksi RAY:n tuotosta ohjataan ensi vuonna Valtiokonttorille 117 miljoonaa euroa sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Yhteensä RAY:n pelitoiminnan tuottoa käytetään suomalaisten hyväksi 426,3 miljoonaa euroa. 

Vuoden 2015 avustusehdotuksessa painottuu järjestöjen tarjoama tuki ja ennaltaehkäisevä toiminta elämän kriisitilanteissa. Avustuksia kohdistetaan myös aikaisempaa enemmän työllisyyttä ja ikääntyneiden toimintakykyä edistäviin hankkeisiin.  Myös haasteellisissa elämäntilanteissa olevia lapsiperheitä tuetaan.