Reaktorin kansi paikoilleen OL3:lla

Olkiluoto 3:n reaktoripaineastian kansi on asetettu paikalleen. Kansi painaa noin 170 tonnia ja käytön aikana se kiinnitetään paineastiaan 52 pultilla.

Painevesireaktorilaitoksen primääripiiriin kuuluvat reaktoripaineastian lisäksi neljä pääkiertopumppua, paineistin ja neljä höyrystintä.

Kannen sovituksen yhteydessä paineastian sisään laskettiin reaktorin sisäosat. Lisäksi kanteen kiinnitetyt komponentit, kuten muun muassa säätösauvakoneistot ja instrumentointilaitteet, nostettiin paikoilleen. 

Kannen nosto Olkiluodossa oli ensimmäinen, joka tehtiin laitospaikkakunnalla OL3:n kaltaisella EPR-laitoksella. Polttoainetta reaktoriin ladataan vasta laitosyksikön käyttöönottokokeiden ja käyttöluvan saamisen jälkeen.