Reilan alueella keskeinen rooli merisotaharjoituksessa

Suomen merivoimien johtama kansainvälinen kriisinhallintaharjoitus päättyi tänään iltapäivällä. Selkämerellä ja Suomenlahdella pidetty merivoimien tämän vuoden pääsotaharjoitus on suurin Suomessa koskaan järjestetty kansainvälinen sotilaallinen harjoitus.

Harjoituksen johtaja, lippueamiraali Juha Vauhkonen on tyytyväinen harjoitukseen. Vauhkonen kertoo, että ulkomaalaisille joukoille Suomen olosuhteet ovat haasteelliset ja se on tarjonnut heille mahdollisuuden harjoitella toimintaansa matalissa ja karikkoisissa vesissä sekä rannikko-olosuhteissa.

Ensimmäinen viikko oli niin sanottu osaharjoitusvaihe, jonka aikana harjoitusjoukot testasivat ja harjoittelivat toimintaansa Selkämerellä sekä Pyhärannan Reilan alueella. Osaharjoitusvaiheen tarkoitus oli harjoittaa joukkojen yhteistoimintaa sekä testata yhteyksien toimivuutta yksiköiden ja johtokeskuksen välillä.

Toisen viikon ajan joukot harjoittelivat kuvitteellisessa kriisinhallintaoperaatiossa, jossa joukoille annettiin tehtäviä, joiden suorittamisen tuli tapahtua kuin oikeassa kriisinhallintaoperaatiossa.

Viikon aikana joukot suorittivat pintatorjunta-, miinanetsintä- ja raivaustehtäviä, ilmatorjunta- sekä alustarkastustehtäviä. Rannikkojoukkojen osalta harjoitus keskittyi erityisesti merivoimien kansainvälisen rannikkojääkäriyksikön Nato-evaluoinnin toteuttamiseen. Uhkina tehtävissä olivat muun muassa asymmetriset uhat terrorismi, merirosvous ja salakuljetus.