Reilassa pidetään kiinni ympäristöluvasta

Reilan kyläyhdistys Reidu ry. pitää kiinni ympäristöluvan tarpeellisuudesta Reilan ampuma-alueelle. Yhdistys on jättänyt oman vastineensa merivoimien esikunnan oikeusvalitukseen.

Merivoimat valitti Vaasan hallinto-oikeuteen päätöksestä, jolla Varsinais-Suomen ELY-keskus edellytti Reilan ampuma- ja harjoitusalueen toimintaan ympäristölupaa.

Reidun mukaan juuri ympäristölupaprosessi on oikea tapa selvittää, ovatko meluntorjuntatoimet riittäviä ja onko ampumatoimintaan olemassa alueellisia vaihtoehtoja. Lisäksi kyläyhdistys on sitä mieltä, ettei Patrian koeammuntoihin ole haettu riittäviä viranomaislupia.

Vastineessaan yhdistys ilmoittaa olevansa ELY-keskuksen kannalla siitä, että toiminnasta aiheutuu kohtuutonta rasitusta alueen asujaimistolle.

Reidu tulkitsee, että puolustusvoimat on itse asiassa haitoista samaa mieltä, koska sen aloitteesta maakuntakaavaan tuli melualuevaraus. Siksi yhdistystä ihmetyttää merivoimien esikunnan valitus.