Riidattomien velkomisasioiden oikeudenkäyntikulut laskevat

Riidattomissa velkomis- ja häätöasioissa velallisen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen enimmäismääriä alennetaan syyskuun alusta.

Oikeusministeriön asetuksen tavoitteena on, että vastapuolen maksettavaksi tuomittavat oikeudenkäyntikulut vastaisivat nykyistä paremmin haastehakemuksen laatimisesta velkojalle aiheutuvaa työtä ja kustannuksia.

Valtaosa tuomioistuimeen saapuvista haastehakemuksista laaditaan perintätoimistoissa.

Enimmäismääriä alennetaan erityisesti pienten saatavien osalta. Lisäksi otetaan käyttöön kahden pääomakategorian sijasta kolme.

Vastapuolen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen enimmäismääräksi muuttuu 50 euroa, jos velan pääoma on alle 300 euroa. Jos velka on 300–1 000 euroa, kulukatto on 80 euroa. Jos velka ylittää 1 000 euroa tai kyse on häädöstä, enimmäissumma on 110 euroa.

Tavanomaista vaativammissa asioissa oikeudenkäyntikulut voidaan tuomia korkean taksan mukaisina, jolloin niiden enimmäismäärät ovat 80, 120 ja 160 euroa.

Summat putoavat noin puolella tämän hetkisistä.

Oikeudenkäyntikulut voidaan jatkossakin tuomita korkeampina erityisen painavasta syystä.