Riistakeskus: Ei susilupia Laitilaan ja Pyhärantaan

Suomen Riistakeskus on hylännyt Raumalle, Pyhärantaan ja Laitilaan sekä neljään muuhun kuntaan ulottuvalle alueelle haetun hakemuksen susien ampumiseksi. 

Lupaa haettiin neljän suden tappamiseen. Aikomuksena oli metsästää kaksi Laitilan pohjoisosissa, Pyhärannassa ja Raumalla liikkuvaa sutta. Kaksi muuta lupaa suunniteltiin käytettäväksi kahteen muuhun susilaumaan.

Riistakeskus kuitenkin totesi, että hakijan tiedot alueen susitilanteesta eivät vastaa Luonnonvarakeskuksen virallista arviota. Sen mukaan alueella elää yksi susilauma (niin sanottu Kaivolan lauma) ja yksi susipari. Keskus huomauttaa myös susien vaihtelevasta liikkumisesta alueella.

- Poistettavaa sutta ei ole mahdollista yksilöidä siten, että saavutettaisiin tavoiteltu muutos susien käyttäytymisessä, Riistakeskus toteaa ja muistuttaa myös Suomen susikannan pienentyneen vuodessa neljänneksellä.

Kielteistä päätöstä perustellaan lisäksi viimesyksyisellä Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksellä. Sen mukaan poikkeuslupia ei voida myöntää ainoastaan sosiaalisin syin.

Hakemusalueelta on vuoden ajalta tiedossa ainoastaan yksi susien aiheuttama kotieläinvahinko. Hakemuksessa poikkeuslupien tarvetta perusteltiin pääasiassa susien liikkumisella lähellä pihapiirejä.

Riistakeskus huomauttaa, että tiheästi asutulla ja viljelysten rikkomalla Satakunnan ja Varsinais-Suomen rajalla susien normaalikin liikkuminen johtaa havaintoihin asutuksen tuntumassa. Siihen johtaa väistämättä myös suden tärkein saaliseläin Lounais-Suomessa.

- Valkohäntäpeura käyttää asuttua viljelymaisemaa pääasiallisena elinympäristönään, Riistakeskus muistuttaa.

Lupaa haki yksityishenkilö, mutta hakemuksen pohjana oli 15 metsästysseuran myöntämä valtakirja sudenmetsästykseen näiden alueella.

Lisää aiheesta

Padon ja Ihoden alueilla karkotettiin susia poliisin luvalla - tilanteen kehittymistä seurataan

Ihoden jälki todennäköisesti koiran - kunta jatkaa koulukuljetuksia

Lounais-Suomen poliisi Ihoden susihavainnoista: tarvittaessa valmius toimenpiteisiin

Metsästäjät hakevat poikkeuslupaa neljälle sudelle - hakemusalue ulottuu Raumalle

Laitilan kaupunki toivoo kaatolupia susikannan harventamiseksi