Riistalajien määrä on pysynyt ennallaan

Useimmat nisäkäslajit näyttävät lumijälkilaskentojen mukaan lisääntyneen edellistalvesta, mutta riistakannat ovat lähes samankokoisia kuin 10 vuoden aikana keskimäärin, kerrotaan Luonnonvarakeskuksesta.

Vuoden 2015 talvi oli lumijälkilaskentojen kannalta hankala, mutta laskenta onnistuttiin tekemään 610 riistakolmiolla.

Laskennan mukaan erityisesti metsäjänis, rusakko, metsäkauris ja näätäeläimet ovat lisääntyneet. Myös kärpän ja lumikon kannat ovat kasvaneet myyräkantojen vahvistuessa. Pitkällä aikavälillä näiden lajien jälkiä havaittiin kuitenkin vähemmän kuin viimeisten 10 vuoden aikana keskimäärin.

Hirvellä, oravalla, ketulla ja saukolla kannan koon muutokset olivat vähäisiä.

Talvilaskenta toteutettiin nyt 27. kerran. Poikkeuksellisten sää- ja lumiolojen talvina laskennan tuloksiin voi sisältyä epävarmuutta, koska ei tiedetä, miten tavallisuudesta poikkeavat olot vaikuttavat eläinten käyttäytymiseen ja liikkumiseen.