Rikesakkojen korotus on purrut ylinopeuksien määrään

Hitaammilla tieosuuksilla ylinopeudet vähenivät enemmän kuin valtatienopeuksilla, kertoo tutkimus. Kuva: Juha Sinisalo

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) tutkimuksen mukaan ylinopeudet ovat vähentyneet valta- ja kantateillä noin yhdeksän prosenttia rikesakkojen korotuksen jälkeen.

Lähinnä liikennerikkomuksista määrättävien rikesakkojen euromäärät korotettiin syyskuussa 2015 noin kaksinkertaisiksi.

Ylinopeudet vähenivät suhteellisesti eniten poliisin automaattisen liikennevalvonnan kameratolppien ja valvonta-autojen kohdalla.

Ylinopeudesta kuvattujen autojen osuus väheni lähes kolmanneksella.

Ylinopeudet olivat kuitenkin vähenemässä jo ennen uuden sakotuskäytännön voimaantuloa, joten laskua ei voida suoraviivaisesti tulkita sakkotason korotuksen seuraukseksi.

Ennen—jälkeen-asetelmaan perustuneessa tutkimuksessa verrattiin korotusten ensimmäistä voimassaolovuotta korotusta edeltävään 12 kuukauteen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin muutosta rikesakkojen ja poliisin automaattisen liikennevalvonnan ottamien kuvien määrissä sekä yli- ja keskinopeuksia liikenteen automaattisilla mittausasemilla.