Rikostilastot: Satakunta ja Varsinais-Suomi poikkeavat toisistaan

Lounais-Suomessa poliisille ilmoitettujen rikoslakirikosten määrä laski hieman vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Liikennerikokset eivät kuulu rikoslakirikoksiin.

Yhteensä Lounais-Suomessa kirjattiin alkuvuonna yhteensä 55 406 rikosta, jossa on laskua edellisvuoden vastaavaan aikaan 1 677 rikosta. Syy on pääasiassa automaattisen liikennevalvonnan väheneminen.

– Lounais-Suomen rikosten määrä noudattelee valtakunnallista kehitystä. Poliisilaitoksen sisällä on kuitenkin havaittavissa selvä ero Varsinais-Suomen ja Satakunnan välillä, toteaa Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Tapio Huttunen.

Satakunnassa on rikoslakirikosten määrä noussut yli kahdeksan prosenttia, kun taas Varsinais-Suomessa se on pienentynyt yli viisi prosenttia. Luvut Satakunnassa ovat 6 123, lisäystä lähes 500 sekä Varsinais-Suomessa reilut 13 000, vähennystä lähes 700.

Erityisesti ero näkyy omaisuusrikoksissa, joita on Satakunnassa kirjattu lähes 15 prosenttia vuotta 2013 enemmän, kun puolestaan Varsinais-Suomessa on koettu lähes kolmen prosentin lasku.

– Satakunnan rikosten kasvu johtuu pääosin Porin omaisuusrikosten määrän voimakkaasta kasvusta, summaa Tapio Huttunen.

Omaisuusrikoksissa vapaa-ajan asuntoihin kohdistuneiden murtojen määrä on kasvanut alueella 89 prosenttia.