Rikostilastot: Seksuaalirikokset Satakunnassa lisääntyneet

Alkuvuosi näyttää Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella rikostilastojen valossa melko hyvältä.

Kaikkien rikosten määrä on suunnilleen viimevuotisella tasolla, mutta rikoslakirikosten, pois luettuna liikennerikokset, määrä on lähes kuuden prosentin laskussa. Erityisesti laskua on ollut Satakunnassa, jossa rikoslakirikosten määrä on vähentynyt 403 kappaletta eli lähes 15 prosenttia.

- Lähes kaikki rikostyypit ovat laskussa lukuun ottamatta väkivaltarikoksia, joissa on havaittavissa hienoista kasvua, toteaa poliisipäällikkö Tapio Huttunen.

Tilastojen mukaan omaisuusrikosten määrä on vähentynyt Lounais-Suomessa yli kahdeksan prosenttia. Erityisen suuri pudotus on ollut Satakunnassa, jossa omaisuusrikosten määrä on laskenut yli 21 prosenttia.

Koko poliisilaitoksen alueella väkivaltarikoksissa on noin neljän prosentin kasvu. Kasvua on erityisesti yksityisellä paikalla tapahtuneissa pahoinpitelyissä sekä seksuaalirikoksissa.

Turussa väkivaltarikosten määrä on vähentynyt yli 10 prosenttia, kun taas Porissa vastaavasti lisääntynyt lähes 30 prosenttia.

Varsinais-Suomessa seksuaalirikokset ovat laskussa, kun taas Satakunnassa rikosten määrässä on huomattavaa kasvua.

Viime vuosi oli huumausainerikosten kannalta Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella synkkä, sillä huumausainerikokset lisääntyivät neljänneksellä. Vuoden 2016 alku kuitenkin osoittaa, että kasvu on taittunut.

Rattijuopumukset ovat olleet hienoisessa kasvussa.

- Huolestuttavaa on, että noin neljännes kiinni jääneistä rattijuopoista ajaa huumausaineiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena, toteaa Huttunen.

Lounais-Suomessa on automaattivalvonnassa kiinni jääneiden määrä lähes tuplaantui viime vuoteen. Kun vuonna 2015 alkuvuoden aikana automaattivalvonnassa todettiin 10 343 ylinopeutta, tänä vuonna on 18 563 kuljettajaa joutunut automaattivalvonnan kuvaamaksi. Satakunnassa on todettu yli 7 000 ylinopeutta viimevuotista enemmän.