Risujen polttaja, muista ilmoitusvelvollisuus!

Huolestuneet ohikulkijat soittivat palokunann paikalle nähtyään sankan savun tupruavan talon takaa Köyliössä maanantaina. Kohteessa ei kuitenkaan ollut varsinaista tulipaloa, vaan maanomistaja oli polttanut roskia omalla tontillaan. 

Mikäli esimerkiksi oksien tai muiden poltettavaksi kelpaavien jätteiden, kuten olkien ja hakkuutähteiden poltosta muodostuu merkittävästi savua, asiasta on aina ilmoitettava ennakolta pelastuslaitokselle puh. 044 - 701 1510. Pimeällä polttamista tulee välttää.

Varsinaisten jätteiden poltto kiinteistöillä on kielletty sekä lämmityslaitteissa että avopolttona. Puhdasta puutavaraa, risuja ja oksia ja niihin verrattavaa saa kuitenkin polttaa lämmityslaitteissa.

Risujen, oksien sekä lisäksi maa- ja metsätaloudessa syntyvien poltettavaksi kelpaavien jätteiden, kuten olkien ja hakkuutähteiden avopoltto on asemakaava- ja suunnittelutarvealueilla kielletty.

Avotulella ei saa aiheuttaa savu- tai nokihaittoja naapurille. Avotulen tekijä on aina vastuussa teostaan, ilmoittaminen ei poista vastuuta. Polttoon on aina varauduttava riittävin alkusammutusvälinein, ja huolehdittava jälkivartioinnista.

Pelastuslakiin on kirjoitettu, ettei nuotiota tai muuta avotulta saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.  

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.