RKTL: Hirvenlihaa niukasti kaupoissa

Hirvenlihaa on niukasti kaupoissa kuluttajien saatavilla. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan saalis jaetaan ja kulutetaan yleensä metsästäjien ja heidän lähipiirinsä kesken, sillä useimmat metsästäjät eivät pidä myynnistä saatavaa hyötyä riittävänä. 

Hirvi on maamme tärkein riistaeläin, ja vuosittaiset saaliit ovat noin 5–10 miljoonaa teuraskiloa. Kaupallisille markkinoille tuleva lihamäärä jää muutamaan prosenttiin vuosittaisesta saaliista.

Tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan metsästäjien heikkoon myyntihalukkuuteen vaikuttavat saalismäärät, hirvenmetsästykseen liittyvät virkistys- ja tunnearvot sekä metsästyskustannukset.

Metsästäjät arvottavat riistasaaliin huomattavasti markkinoilta saatavaa hintaa korkeammaksi. Markkinoita rajoittavat myös saaliin hajanaisuus ja elintarvikelainsäädännön vaatimukset.

Tulokset perustuvat vuosina 2010 ja 2011 toteutettuihin metsästäjäkyselyihin ja jalostusyritysten haastatteluihin.