RKTL: Suomen susikanta mahdollisesti vain 120 yksilöä

Suomen susikanta on kutistunut mahdollisesti vain 120 yksilön kokoiseksi, arvioi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL).

Vielä vuosi sitten kannan kooksi arvioitiin 150-165 sutta. Susikanta olisi näin ollen pienentynyt 30 yksilöllä. RKTL:n mukaan selvästi suurin pudotus (15 ) on tapahtunut poronhoitoalueella. Läntisen kannanhoitoalueen susimäärä on laskenut kymmenellä, kun taas itäisellä alueella nousua on muutaman yksilön verran.

Satakunnassa merkittävin muutos on yhden lauman katoaminen.

RKTL;n mukaan Riistakeskus Satakunnan alueella liikuskelee 9-11 sutta. Köyliön-Huittisten alueella on seitsemän suden lauma ja Ulvilan-Luvian suunnalla mahdollinen pari. Alueen pohjoisosassa on mahdollinen Pohjanmaankin puolella elävä susipari, ja Varsinais-Suomen Yläneen lauma käy toisinaan Satakunnan puolella.

Eurajoella ei siis tutkimuslaitoksen mukaan enää ole susilaumaa. Asiasta esitettiin epäilyjä jo syksyllä.

Kanta-arvio sisältyy RKTL:n antamaan lausuntoon, joka koskee poikkeusluvalla sallittavaa suden metsästystä.