Rokinnokan parkkialuetta laajennettu ilman lupaa

Rokinnokan venelaitureiden pysäköintialuetta on laajennettu ilman, että tekninen virasto on hakenut toimenpiteelle rakennusjärjestyksen mukaista toimenpidelupaa.

Rakennusluvattomuus nousee esille ympäristölautakunnassa ensi viikolla.

Pohjaehdotuksena lautakunnalle on, että se määräisi pysäköintialueen laajennusosan toistaiseksi käyttökieltoon.

Kieltoa perustellaan sillä, että koska lupaa tai lupahakemusta ei ole, ei myöskään rakentamisen vaikutuksia alueen ympäristöön ja naapurustoon ole tutkittu.

Venesataman läheiset maanomistajat hakivat käyttökieltoa siihen asti, että asia on lopullisesti ratkaistu. Kirjelmän mukaan rakennusvalvonnan on tehtävä asiasta ilmoitus poliisille esitutkintaa varten.

Teknisen viraston selvityksen mukaan tarvittavat luvat haetaan, kun konsulttitoimiston suunnitelma alueesta valmistuu ja vesijätön lunastustoimitus on lainvoimainen.