Romutulot ilmoittamatta jättäneelle yhdyskuntapalvelua

Romun kauppaamisesta huomattavat tulot saanut, mutta samaan aikaan työttömyysturvaa nostanut euralainen mies on tuomittu törkeästä petoksesta viiden kuukauden vankeusrangaistukseen. 

Vankeuden sijaan hänet määrättiin yhdyskuntapalveluun 140 tunniksi.

Mies oli vuoden 2012 aikana Kelalle ilmoittanut olevansa työtön ilman muita ansiotuloja. Työmarkkinatukea hänelle maksettiin vajaat 10 000 euroa.

Oikeudessa mies myönsi menettelyn, mutta kiisti tarkoituksellisesti erehdyttäneensä Kelaa.

Hän ei mieltänyt, että omistuksessaan olevien romujen myynti romuliikkeelle olisi sellaista tuloa, joka pitäisi työmarkkinatukea haettaessa ilmoittaa.

Romujaan mies oli myynyt vuoden mittaan useaan otteeseen kahdelle eri romuliikkeelle.

Oikeus katsoikin miehen työllistyneen sivutoimisesti omassa työssään. Siitä hänelle kertyi vuoden mittaan vajaan 27 000 euron ansiotulo, joka olisi pitänyt ilmoittaa Kelalle.