Rauman Seudun Katulähetykselle maan suurin yksittäinen hanketuki

Raha-automaattiyhdistyksen Paikka Auki -avustusohjelma tukee nuorten työllistymistä Satakunnassa 418 000 eurolla. Summa ohjataan sekä työttömien nuorten palkkaamiseen järjestöihin että nuorten työllistymistä edistävien hankkeiden toimintaan.

Avustussummasta 351 000 euroa ohjataan Rauman Seudun Katulähetys ry:n Polku-hankkeelle, joka koostuu muun muassa päiväkeskustoiminnasta, tuetusta asumisesta, tukityöllistymisestä ja vaihtoehtoisesta koulutuksesta. Kyseessä on suurin yksittäinen avustus, jonka RAY jakaa tänä vuonna nuorisotyöttömyyden kitkemiseen.

Toiminnanjohtaja Janne Rantala kertoo, että hankkeessa on saavutettu hyviä tuloksia kahden ensimmäisen vuoden aikana.

– Toiminnan vaikuttavuus on ollut kiitettävää. Teemme valtakunnallista kehittämistyötä ja tavoitteenamme on, että jokainen nuori kohdataan ja hän saa konkreettista tukea, jolla häntä ohjataan eteenpäin elämässä, Rantala kertoo.

Rauman hankkeen lisäksi Suomessa on käynnissä 21 muuta tukea saavaa hanketta. Valtakunnallisesti hankkeille ohjattu avustussumma on 3,5 miljoonaa euroa.