Ruisrock ylitti kävijätavoitteensa, mutta pysyi rauhallisena

Turun Ruisrock-festivaali keräsi kolmen päivän aikana Ruissaloon noin 71 000 kävijää. Ruisrock ylitti näin ollen 60 000 ihmisen kävijätavoitteensa reippaasti.

Kävijämäärään nähden tapahtuma aiheutti poliisille yllättävän vähän tehtäviä. Kiireisin festivaalipäivä oli lauantai ja hiljaisin sunnuntai.


Poliisi otti festivaalialueelta kolmen päivän aikana säilöön yhteensä 7 henkilöä ja poisti alueelta 25 henkilöä. Säilöönottojen ja poistamisten perusteena oli pääsääntöisesti runsaaseen alkoholinkäyttöön liittynyt häiriökäyttäytyminen.

Huumausainevalvonnassa paljastui kolmen päivän aikana yhteensä 29 huumausaineen käyttörikosta, jotka tapahtuivat pääosin festivaalialueen saapumisväylillä. Käyttörikosten määrä väheni huomattavasti verrattuna viime vuoteen, jolloin niitä paljastui 49 kappaletta. Pahoinpitelyilmoituksia kirjattiin viikonlopun ajalta yhteensä 8 kappaletta.

Viime vuoden tapaan poliisilla oli vahvuudessaan myös poliisiaseman sosiaalityöntekijä. Festivaalialueelta tai sen lähistöltä tavattiin viikonlopun aikana useita vahvasti päihtyneitä alaikäisiä, mikä poiki viikonlopun ajalta yhteensä 20 lastensuojeluilmoitusta.

Ruisrock sujui pääosin hyvin myös liikenteen osalta, varsinkin kun otetaan huomioon festivaalialueen sijainti ja sen muodostamat erityiset haasteet liikenteelle. Ruisrockin pahimmat liikenteelliset ongelmat liittyvät perinteisesti öiseen purkuvaiheeseen. Liikennejärjestelyjä on kehitetty jatkuvasti yhteistyössä järjestäjän ja poliisiin kanssa, ja ongelmia onkin saatu lievennettyä.

Ruissalon sillalla toteutettiin uudistettuja liikennejärjestelyjä, jotka toimivat varsin hyvin. Tänä vuonna kaikkien festivaali-iltojen purkuvaiheet sujuivatkin viime vuosia paremmin. Myöskään laitonta pysäköintiä ei Ruissalossa tänä vuonna juuri havaittu lukuun ottamatta sunnuntaita, jolloin saarella jouduttiin kirjoittamaan 54 pysäköintivirhemaksua muun muassa pyöräteille pysäköidyille autoille.

Ruisrockin suurimmat liikenneongelmat liittyvät runsaaseen polkupyöräliikenteeseen, joka on ohjattu Ruissalon puistotien vierellä kulkevalle kevyenliikenteenväylälle. Festivaalialueelle saapuminen sujuu
yleensä ongelmitta, koska väkeä tulee alueelle pitkin päivää. Illan päätteeksi tuhannet pyöräilijät lähtevät matkaan kohti kaupunkia lähes samanaikaisesti, jolloin pyörätiellä on ahdasta. Kun suureen pyörämäärään lisätään vielä iso joukko jalankulkijoita, joiden tulisi liikennejärjestelyjen mukaan käyttää Rantapromenadia, pyörätien liikenne puuroutuu.

Vaarantilanteita aiheutuu siinä vaiheessa, kun osa pyöräilijöistä siirtyy aitauksista ja liikenteenohjauksesta välittämättä Ruissalon Puistotien pimeälle ajoradalle autoliikenteen sekaan - tänä vuonna tosin tätäkin ongelmaa havaittiin viime vuosia vähemmän.