Ruokosilppua testataan peltojen ja maiseman pelastustöissä

Rantojen ruovikoituminen jatkuu, tiedottaa Ely-keskus. Syynä ovat sekä vesistöjä rehevöittävät ravinteet että rantalaidunnuksen loppuminen. Myös rantojen laiduntajat ovat vähentyneet.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Baltic Sea Action Groupin yhteisessä Ruokopelto-hankkeen avulla on tarkoitus kokeilla ruokosilppua peltojen ja maiseman pelastustöissä.

- Nyt haetaan kokeiluilla ja maaperäanalyyseillä tietoa ruo´on käyttömahdollisuuksille, etsitään uusia ratkaisuja paikallisiin tilanteisiin, kuvailee Ruokopelto-hankkeen projektikoordinaattori Maria Yli-Renko.