Sää suosi kasvatushakkuita – Varsinais-Suomessa korjuujäljessä moitittavaa

Satakunnassa oli viime vuonna isoimmat ajourapainaumaprosentit tarkastuksilla, 8,5. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Lämpimät ja sateettomat säät helpottivat puunkorjuuta viime vuonna. Se näkyi myös Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastusten tuloksissa, koska kasvatushakkuiden korjuujälki parani edellisvuoteen verrattuna.

Heikoin tulos maakunnallisessa vertailussa on Varsinais-Suomessa, jossa alle 10 prosenttia korjuujäljistä oli suositusten mukaista. Satakunnassa osuus oli yli 60 prosenttia.

Eniten huomautuksia tarkastuksissa annettiin puustovaurioista, liian leveistä ajourista sekä liiallisesta harvennusvoimakkuudesta. Satakunnan metsissä ajourat painuivat maakunnista syvimmälle.

Suomen metsäkeskus tarkasti talousmetsien kasvatushakkuiden korjuujälkeä 118 leimikolla viime vuonna. Tarkastettua pinta-alaa oli 453 hehtaaria.

Korjuujälki arvioitiin hyväksi noin 55 prosentilla kohteista, kun edellisvuonna korjuujälki oli suositusten mukaista vain 37 prosentilla tarkastetuista kohteista.

Korjuujälki oli parasta Pohjois-Savon leimikoissa.