Saako lukivaikeuden takia lisäaikaa pääsykokeissa? Erilaisen oppimisen puolestapuhuja vastaa, miten itsetuntoa nakertavan asian kanssa pärjää

Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen vastaa kysymyksiin lukivaikeudesta.
Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen vastaa kysymyksiin lukivaikeudesta. Kuva: Erilaisten oppijoiden liitto

Miten dysleksia eli lukivaikeus todetaan, toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen aiheeseen paneutuneesta Erilaisten oppijoiden liitosta?

– Lukivaikeus todetaan ’lukitestin’ avulla. Testin voi tehdä siihen pätevöitynyt ammattihenkilö, kuten psykologi, erityisopettaja tai puheterapeutti.

– Kevyempi "lukiseula" antaa jo osviittaa siitä, voiko kysymyksessä olla mahdollisesti lukivaikeus. Lukiseuloja järjestävät muun muassa Erilaisten oppijoiden liiton jäsenyhdistykset.

Miten dysleksiaa hoidetaan?

– Oikea-aikaisen ja oikeanlaisen tuen saaminen on ehdottoman tärkeää. Lukemaan opetteluun on soveltuvia harjoituksia ja apuvälineitä. Muun kuin lukemisen ja kirjoittamisen opiskelussa suureksi avuksi ovat äänikirjat ja tekstien kuunteleminen ja tekstien/muistiinpanojen saneleminen.

– Kaiken kaikkiaan opetuksen järjestäminen mahdollisimman monikanavaiseksi on tärkeää lukivaikeuksisille, mutta se voi edistää myös ihan kaikkien oppimista. Se tarkoittaa muun muassa auditiivista, visuaalista ja tekemällä oppimista.

Voiko dysleksiasta päästä eroon?

– Lukivaikeus on melko pysyvä ominaisuus, eli kyllä henkilö sen kanssa elää koko elämänsä. Harjoittelemalla lukeminen voi kuitenkin huomattavasti sujuvoitua, ja erilaiset kompensointikeinot ja apuvälineet – kuten digitaaliset työvälineet – auttavat paljon.

– Itselle sopivien oppimis- ja työskentelytapojen löytäminen on tärkeää, jotta opiskelu tai työ tai arki ei meidän erittäin tekstipainotteisessa yhteiskunnassamme uuvuta.

Saako lukivaikeuden takia lisäaikaa pääsykokeissa?

– Kyllä. Ylioppilaskirjoituksissa ja pääsykokeissa on mahdollista saada lukivaikeuden takia lisäaikaa. Sitä varten tarvitaan yleensä maksimissaan viisi vuotta vanha lukitestin perusteella tehty lausunto.

Millaisia keinoja käytetään juuri esimerkiksi ylioppilas- ja pääsykokeisiin lukiessa?

– Erilaiset luovat muistisäännöt ja opittavan asian visualisointi ja visuaaliset muistiinpanot ovat yleisiä. Myös itselle sopivan opiskeluympäristön luominen on tärkeää. Tähän kuuluvat erilaiset lukemista, kirjoittamista ja keskittymistä helpottavat apuvälineet sekä perusasioiden muistaminen: ravinto, lepo, liikkuminen ja tauotus.

Lukivaikeus nakertaa helposti itsetuntoa. Kannattaako tukea hankkia jo varhaisessa vaiheessa?

– On todella tärkeää, että lukivaikeus tunnistetaan, jotta vaikeudelle löytyy selitys. On erittäin haitallista, jos lapsi joutuu kokemaan olevansa hitaampi ja huonompi oppimaan kuin muut.

– Olisi tärkeää löytää lapsen vahvuudet ja keskittyä niihin, jotta lapsi saa paljon onnistumisen kokemuksia. Siten hän helpommin jaksaa harjoitella myös työlästä lukemista, eikä lukivaikeus pääse määrittelemään oppimista ja opiskelua liikaa.

– Kaikkein tärkeintä on huolehtia siitä, että lapsi ymmärtää, mistä lukivaikeudessa on kysymys ja etteivät vaikeudet heikennä hänen itsetuntoaan ja vie oppimisesta iloa.

Tunnista nämä merkit

Jos epäilet itselläsi lukivaikeutta, kannattaa tutustua lukivaikeuden tunnistuslistaan.

Lukivaikeuteen ja yleisimmin oppimisvaikeuksiin liittyen kysytään 22 kysymystä, joiden tarkoituksena on helpottaa lukivaikeuden tunnistamista. Esimerkiksi:

Onko sinun vaikea muistaa lukemasi tekstin sisältöä?

Onko sinun hankala seurata puhetta esimerkiksi isossa ryhmässä?

Vältätkö lukemista?

Onko sinusta vaikea luetella kuukausien nimet takaperin?

Sekoitatko usein oikean ja vasemman?

Olemassa on myös laskemiskyvyn erityisvaikeus. Dyskalkuliassa ilmenee peruslaskutaidossa haasteita. Henkilön on vaikea ymmärtää ja muodostaa lukujonoja, niiden välisiä suhteita ja suuruuskäsitteitä.

Lisätietoa sivulta oppimisvaikeus.fi