Saalisvahingoista voi hakea korvausta

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut 22. kesäkuuta hylkeiden ja merimetsojen saaliille aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn.

Haku koskee vuoden 2015 aikana syntyneiden saalisvahinkojen korvaamista.

Hakuaika on alkanut 22. kesäkuuta ja päättyy 30. syyskuuta.