Säännöstä ensikertalaisuudesta tulisi muuttaa

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen ehdottaa, että rikoslain käsitettä ensikertalaisuudesta harkittaisiin uudelleen.

- On arkielämälle vieras ajatus, että rikollinen lasketaan jälleen ensikertalaiseksi, kun edellisestä tuomiosta on kulunut kolme vuotta. Rikoksen voi tehdä vain yhden kerran ensimmäistä kertaa. Ei voi olla oikein, että kolmen vuoden välein raiskaa ensikertalaisena.

Vankeinhoidollisesti ensikertaisena pidetään vankia, joka rikoksen tekopäivää edeltäneiden kolmen vuoden aikana ei ole suorittanut vankeusrangaistusta. Vankeusrangaistuksesta ehdonalaiseen vapautumista koskeva säännös vaati aluksi viiden vuoden kulumista vankilasta vapautumisen ja uuden rikoksen välillä. Vuonna 1976 viiden vuoden aika muutettiin kolmeksi.

- Yleisen oikeustajun mukaan se, että joku tappaa ensimmäisen kerran, ei ole peruste päästää tekijää lyhyellä vankeudessa istumisella. Teolla on oltava seuraukset. Siksi vakavien henkilöön kohdistuvien rikosten kohdalla ensikertalaisuus voitaisiin harkitusti poistaa kokonaankin ja muiden kohdalla pidentää aika takaisin viiteen vuoteen, Räsänen toteaa.

Räsäsen mielestä vakavista rikoksista tuomittujen vapautumisesta tulisi ilmoittaa poliisille. Tällöin poliisin kanssa tekemisiin joutuneelle tiedettäisiin tarjota tukitoimia ja näin voitaisiin vähentää rikosten uusimisvaaraa.

- Vapautuvien vankien tuella on erityinen merkitys sisäiselle turvallisuudelle väkivallan vähentämisen näkökulmasta, koska vakavat väkivaltarikokset kasautuvat pienelle määrälle tekijöitä ja väkivaltarikollisten osuus vankeusvangeista on suuri. Liian löysä ensikertalaisuuden käsite puolestaan vaarantaa turvallisuutta.